– دستگاه از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر به مدت 18 ماه تحت ضمانت خرابی های ناشی از ساخت میباشد.

– لوازم جانبی داخل جعبه دستگاه به مدت 6 ماه از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر ، در صورت داشتن ایراد ناشی از ساخت تحت ضمانت میباشد.

– دستگاههای دارای باطری خارجی ، 6 ماه از تاریخ فعالسازی دستگاه و فاکتور خرید معتبر تحت ضمانت میباشد.
– دستگاههای دارای باطری داخلی ، مطابق با گارانتی دستگاه به مدت 18ماه از تاریخ فعالسازی دستگاه و فاکتور خرید معتبر تحت ضمانت میباشند.

 1. تماس و یا نفوذ مایعات و رطوبت به دستگاه
 2. هرگونه آسیب فیزیکی مانند فرورفتگی، ضربه خوردگی، خراش، شکستگی، استفاده غلط و غیر معمول از محصول و سایر موارد مشابه به تشخیص کارشناسان این مرکز
 3. باز شدن و یا تعمیر و تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز
 4. نصب نرم افزارهای غیر مجاز و Root کردن دستگاه که به تشخیص کارشناسان این مرکز منجر به آسیب رساندن به دستگاه شده باشد.
 5. استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی
 6. نوسانات برقی که باعث آسیب به دستگاه شده باشد.

*در صورت بروز  برخی مشکلات سخت افزاری و یا نرم افزاری حفظ اطلاعات مشتری تضمین نمی گردد.

*ارائه فاکتور خرید معتبر و کارت گارانتی جهت ارائه کلیه خدمات الزامی میباشد.

 1. دارای سربرگ، مهر فروشگاه و امضا فروشنده باشد.
 2. آدرس دقیق فروشگاه و شماره تماس درج شده باشد.
 3. نام مشتری در فاکتور خرید درج شده باشد.
 4. فاکتور مخدوش نبوده و بدون خط خوردگی باشد.
 5. تاریخ درج شده باشد.
 6. اطلاعات کامل دستگاه در فاکتور درج شده باشد(مدل، IMEI)

خدمات تحت پوشش:

 • برخورداری از ۱۲ ماه گارانتی حوادث (شاملشکستگی، نفوذ مایعات، نوسانات ولتاژ برق و اتصال کوتاه، آتش سوزی و انفجار دستگاه)
 • افزایش مدت زمان گارانتی از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه

نحوه محاسبه و جبران خسارت گارانتی حوادث:

 • در صورت بروز حادثه و استفاده از این گارانتی، مبلغ خسارت با کسر ۲۵% فرانشیز تحت پوشش بوده و در صورت عدم امکان تعمیر به تشخیص کارشناسان شرکت، مبلغ خسارت با کسر ۲۵% فرانشیز و ۲% استهلاک به ازای هر ماه استفاده از تاریخ فعالسازی، تحت پوشش قرار می گیرد. (مبنای محاسبه ارزش دستگاه، مبلغ فاکتور خرید مشتری می باشد)
 • در دوره گارانتی حوادث، پرداخت خسارت فقط برای یکبار امکان پذیر می باشد.

موارد خارج از پوشش گارانتی حوادث:
      خسارات عمدی و خط و خش ایجاد شده در اثر استهلاک، لوازم جانبی (آداپتور، کابل، هندزفری و باتری جداشونده)، تعمیر و دستکاری دستگاه در مراکز متفرقه