کوتاه مدت

  • بهبود مدت زمان ارائه خدمات به مشتریان(TAT) و بالا بردن رضایت مشتری
  • گسترش شبکه تحت پوشش از 98 درصد به 100 درصد و هدف قرار دادن شهرهای رده 1 تا رده 5(جمعیت بیش از 50K)

بلند مدت

  • توسعه مناطق مجاز جهت ارائه خدمات
  • ایجاد کسب و کارجدید با توجه به دسته بندی متنوع محصولات