• کلیه خدمات فنی ارائه شده و قطعات تعویض شده تا 6 ماه شامل ضمانت می‌باشد.
 • مدت زمان پشتیبانی و تامین قطعات، 5 سال از تاریخ فروش می‌باشد.
 • شرکت در قبال اظهارات مشتری و دریافت گوشی، موظف به ارائه رسید پذیرش می‌باشد.
 • شرکت و نمایندگی ها موظف به اعلام حدود هزینه قبل از شروع تعمیرات می‌باشند.
 •  
 • زمان تعیین تکلیف و پاسخ‌دهی اولیه به مشتری حداکثر 3 روز کاری می‌باشد.
 • چنانچه زمان انتظار برای تامین قطعه بیشتر از 3 روز شود، درصورت تمایل مشتری ، یک دستگاه به صورت امانی در اختیار مشتری قرار می گیرد.
 • در طول دوره 18 ماهه گارانتی، چنانچه گوشی پذیرش شود و پس از سپری شدن فرایند کارشناسی فنی، اطمینان حاصل گردد ایراد با تعمیرات قابل رفع نمی‌باشد و دستگاه تلفن همراه پذیرش شده مشمول شرایط خارج از گارانتی نباشد، شرکت موظف است، دستگاه مذکور را با دستگاه تلفن همراه آکبند با همان مدل( در صورت موجود بودن ) تعویض نماید. بدیهی است، در صورت تعویض با دستگاه تلفن همراه مدل بالاتر، مبلغ مابه‌التفاوت می‌باید از سوی مشتری پرداخت گردد.
 • چنانچه نقص یا عیب تلفن همراه در دوره 18 ماهه ضمانت، بعد از 2 بار تعمیر(مرتبه سوم مراجعه) از یک ایراد مشخص همچنان وجود داشته باشد و یا تعمیرات دستگاه ارسالی به شرکت، بیش از 15 روز کاری به طول بیانجامد، در صورت تمایل مشتری ، شرکت متعهد به جایگزین نمودن با یک دستگاه همسان و آکبند می‌باشد.
  تبصره: چنانچه گوشی برای تعویض موجود نباشد، شرکت می¬باید پس از دریافت فاکتور رسمی از مشتری وجه آن را عودت نماید و یا با رضایت مشتری با مدل بالاتر و دریافت مابه التفاوت وجه تعویض گردد.
 • در صورتیکه در حین تعمیرات به دستگاه خسارتی وارد گردد، جبران خسارت وارده تا حصول رضایت مشتری به عهده شرکت می‌باشد.
 • جهت ارسال دستگاه برای بررسی تعمیرات مشتری موظف به ارسال و تحویل دستگاه به نزدیکترین شعبه یا نماینده می باشد.
 • جهت دریافت دفترچه راهنما میتوانید از طریق لینک اقدام نمایید.