شماره IMEI دستگاه بر روی جعبه درج شده است.
همچنین با شماره‌گیری کد #06#* می‌توانید به شماره IMEI دستگاه خود دسترسی پیدا کنید.