اکو سرویس در مجموعه همراه سرویس به چه معناست؟

امروزه به دلیل استفاده بیش از حد از آلاینده ها و آثار مخرب آن ها، محیط زیست در دنیا با خطر جدی رو به رو شده است.

از این رو مجموعه همراه سرویس در راستای وظایف زیست محیطی و اجتماعی خود و در جهت سازگاری بیشتر با حفاظت از محیط زیست نسبت به اصلاح برخی فرآیندهای ارائه خدمات اقدام نموده است:

اهداف زیست محیطی:

  • استفاده از قطعات قابل بازیافت جهت تعمیر دستگاه با کمترین میزان آسیب به محیط زیست
  • استفاده از جعبه قابل بازیافت جهت تحویل دستگاه به مشتریان
  • استفاده از کاغذ قابل بازیافت جهت ارائه رسید به مشتریان

اهداف اجتماعی:

  • ارائه خدمات پذیرش مخصوص به گروه توانخواه و دارای محدودیت
  • اطلاع رسانی درباره زبان اشاره به پرسنل مجموعه و ارائه نمونه الفبای زبان اشاره
  • ارائه خدمات ثبت آنلاین جاب و دریافت و تحویل دستگاه در محل مورد نظر مشتریان گروه دارای محدودیت