شرایط ابطال گارانتی دستگاه 

 

  • اقدام به سرویس، تعمیر و یا هرگونه تغییر در محصول توسط افراد غیرمجاز
  • هر گونه ضربه‌خوردگی و هرگونه تماس با مایعات و رطوبت
  • نصب هرگونه نرم‌افزار و برنامه غیرمجاز که مورد تایید شرکت نباشد.
  • استفاده، نگهداری و آزمایش ناصحیح و هرگونه تغییر و خارج ساختن محصول از شکل عادی
  • خرابی در اثر استفاده از هرگونه باتری و لوازم جانبی متفرقه و تاییدنشده از سوی شرکت
  • استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش، شکستگی و رنگ‌رفتگی