خدمات تحت پوشش:
برخورداری از ۱۲ ماه گارانتی حوادث (شامل: شکستگی، نفوذ مایعات، نوسانات ولتاژ برق و اتصال کوتاه، آتش سوزی و انفجار دستگاه)
افزایش مدت زمان گارانتی از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه
افزایش مدت زمان تعویض دستگاه به یک ماه

نحوه محاسبه و جبران خسارت گارانتی حوادث:
در صورت بروز حادثه و استفاده از این گارانتی، مبلغ خسارت با کسر ۲۵% فرانشیز تحت پوشش بوده و در صورت عدم امکان تعمیر به تشخیص کارشناسان شرکت، مبلغ خسارت با کسر ۲۵% فرانشیز و ۲% استهلاک به ازای هر ماه استفاده از تاریخ فعالسازی، تحت پوشش قرار می گیرد. (مبنای محاسبه ارزش دستگاه، مبلغ فاکتور خرید مشتری می باشد)
در دوره گارانتی حوادث، پرداخت خسارت فقط برای یکبار امکان پذیر می باشد.

موارد خارج از پوشش گارانتی حوادث:

خسارات عمدی و خط و خش ایجاد شده در اثر استهلاک، لوازم جانبی (آداپتور، کابل، هندزفری و باتری جداشونده)، تعمیر و دستکاری دستگاه در مراکز متفرقه.)